Flaggningsmeddelande i Victoria Park(2)

Fjärde AP-fonden har nu ökat innehavet i Victoria Park till 5,02 % av kapital och 2,48 % av röster. Antalet aktier uppgår nu till 12,1 miljoner stycken.