Fokus på: Att kombinera kvantitativ ansats med fundamental analys

Nyhet
Sedan 2020 har AP4 byggt upp ett team för fundamentalt bolagsurval i resursintensiva sektorer. Teamets arbete går ut på att identifiera bolag inom sektorerna som dels är exponerade mot långsiktiga trender men som också är ledande utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom respektive sektor.

Initialt tittade man enbart på energi­­sektorn men har sedan breddat perspektivet till att även omfatta kraftbolag och råvarusektorn. Det finns stora värden med att kombinera den kvantitativa ansatsen med fundamental analys.

– Vi utgår ifrån ett globalt världsindex och använder kvantitativ analys för att identifiera bolag som är förknippade med hållbarhetsrisker inom klimat och miljö. Med AP4:s övergripande hållbarhetsanalys i ryggen använder vi framåtblickande data för bolagens förmåga att såväl anpassa sig till Parisavtalet som deras förmåga att hantera ett koldioxidpris. Med hjälp av kvantitativa metoder väljer vi bort de sämsta bolagen i portföljen, förklarar Pontus Lidbrink, chef för Thematic Strategies and Implementation.

De tre mest utsläppsintensiva sektorerna (energi, råvaror och kraftbolag) väger drygt 10 procent i portföljen men står för cirka 75 procent av alla utsläpp. Vi kommer långt med den kvantitativa ansatsen, men det är inte helt enkelt att fånga upp bolag i förändring och den data som används kan heller inte fånga alla framåtblickande aspekter av ett bolag. Genom att kombinera vår kvantitativa ansats med fundamentalt arbete kan vi bättre identifiera bolag som kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, och även agera som aktiva ägare och bidra till att påverka bolagens omställningsarbete.

Transportindustrin är den senaste delen av marknaden som det fundamentala teamet har tittat på.

– Vi har för närvarande 14 bolag inom transportindustrin i vårt investeringsuniversum. Vi har gått igenom industrin och gjort ett urval av bolag vi bedömer som exponerade mot strukturella trender och med en trovärdig hållbarhetsprofil. Det innebär att vi har valt bort flygbolag, traditionella bolag inom lastbilsfrakt och kapitalintensiva bolag inom sjöfrakt och satsar istället på amerikansk järnväg och nischspelare inom lastbilsfrakt, säger Fredrik Skoglund, Portfolio Manager och som ansvarar för det fundamentala urvalet inom transportsektorn.