Fokus på: I en tid när energifrågan ställs på sin spets

Nyhet
Det senaste året har varit utmanade på finansmarknaderna. Förutom stora och snabba förändringar i realräntorna har prissättningen på energimarknaderna varit extremt volatil efter utbrottet av kriget i Ukraina, ett krig som förutom allt mänskligt lidande dessutom förändrat spelreglerna för världens energiförsörjning radikalt.

I stora delar av Europa har man sedan lång tid tillbaka gjort sig beroende av rysk olja och gas för sin energikonsumtion och trots stora investeringar i förnyelsebar energi de senaste åren, så visar energikrisen att världen inte klarar sig utan fossil energi. Därför är energifrågan idag både konkret och akut.

– Det finns två viktiga områden förknippade med energiförsörjningen. Den ena är att vi behöver tillräckligt låga energipriser för att världen ska kunna utvecklas ekonomiskt och därmed bygga bort fattigdom. Samtidigt befinner vi oss i en klimatkris med extremväder och en ökning av medeltemperaturen. Hur vi ska hantera dessa områden som åtminstone i det kortsiktiga perspektivet verkar stå i kontrast till varandra, kräver svar som ingen fullt ut har ännu, förklarar Jan Petersson, Senior Portfolio Manager på AP4.

Tittar man närmare på prissättningen inom energisektorn har de bolag som haft mest exponering mot fossila bränslen premierats, då hävstångseffekten på just dessa bolag av naturliga skäl varit större. Vi tror att världen under en överskådlig framtid inte klarar energiförsörjningen helt utan fossil energi och AP4 är därför fortsatt selektivt investerad inom energisektorn.

– Vi söker bolag som aktivt deltar i klimatomställningen genom investeringar i förnyelsebar energi och nya tekniker som begränsar koldioxidutsläppen. Som en följd av de höga energipriserna får vi kortsiktigt leva med att kol kommer att användas något längre än vad man tidigare räknat med. Men alla moln på himlen är inte mörka. Vi ser positivt på utvecklingen i USA, som tillsammans med Kina är den största utsläpparen av koldioxid i världen. USA har generellt legat efter Europa i energiomställningen, men med introduktionen av ”Inflation Reduction Act” i USA som bland annat innefattar skattekrediter för miljöbefrämjande investeringar, så har det skett en markant förbättring vilket förhoppningsvis motiverar övriga världen att följa efter.

– Som kapitalförvaltare ger det oss möjligheter att fortsätta investera i bolag som arbetar med energitransitionen på ett ansvarsfullt sätt, avslutar Jan Petersson