Förändring i valberedningen för Eltel AB

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

För att spegla förändringar i ägarstrukturen efter den 25 februari 2016 har det skett förändringar i Eltels valberedning.

Fjärde AP-fonden är fortsatt representerad av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen, medan 3i Group plc:s representant ersätts av en representant från Lannebo Fonder.

Från och med idag är valberedningens ledamöter därmed:

  • Joakim Rubin. Zeres Capital
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden
  •  Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
  • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder

Eltel AB är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.