Förändringar i Capios valberedning

Fjärde AP-fonden (AP4) finns nu representerad i form av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Steven Dyson, som representerar Apax Europe VI Fund Group i Capios valberedning har valt att lämna sitt uppdrag utan att Apax Europe VI Fund Group utser en ny representant.

I enlighet med instruktionen för valberedningen har valberedningen berett Fjärde AP-fonden, varande den sjätte största ägaren i Capio, möjlighet att nominera en representant och Fjärde AP-fonden har nominerat Per Colleen som har utsetts som ny ledamot av valberedningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furhjelm, Nordic Capital Fund VI
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur fonder
  • Joakim Rubin, Zerez Capital
  • Per Hesselmark, R12 Kapital

 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud med hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015).