Förändringar i styrelsen för Fjärde AP-fonden

Regeringen har idag förordnat Katrin Stjernfeldt Jammeh som ledamot i Fjärde AP-fonden. Katrin är kommunstyrelsens ordförande i Malmö och efterträder Helén Fritzon som entledigades i samband med att hon i augusti utsågs till Migrationsminister och biträdande justitieminister.

Katrin Stjernfeldt Jammeh har nominerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Enligt lagen om allmänna pensionsfonder ska regeringen utse fyra av ledamöterna i respektive buffertfond (Första-Fjärde AP-fonden) efter förslag från organisationer som företräder arbetstagar- och arbetsgivarintressen.

Regeringen har idag även entledigat Jakob Grinbaum från sitt uppdrag som vice ordförande i Fjärde AP-fonden. Jakob har begärt att bli entledigad från uppdraget mot bakgrund av den utredning som pågår mot honom.

AP-fondernas styrelser förordnas årligen genom regeringsbeslut i slutet av maj. Förordnande gäller fram till dess att resultat- och balansräkning för 2017 fastställts.