Första till Fjärde AP-fonderna minskar sina fossila innehav

Nyhet
Regeringen har överlämnat den årliga utvärderingen av AP-fondernas verksamhet för 2020 till riksdagen. Regeringen konstaterar att AP-fonderna har bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av pensionssystemet.

Stort fokus i årets utvärdering är att Första - Fjärde AP-fonderna (AP1-AP4) har minskat sina fossila innehav. AP1-AP4 arbetar även med olika verktyg kopplat till fossila placeringar som kan delas in i dels policyer för urval och avyttringar av placeringar i fossil energi, dels verktyg för aktiv ägarstyrning. Fonderna arbetar därutöver även med aktiva investeringar för att underlätta klimatomställningen och på så vis minska klimatpåverkan.

Som en följd av en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har de nya placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna utvärderats med avseende på om placeringar i fossil energi minskar fram till och med 2020. Regeringen kan konstatera att så varit fallet. Det framgår av den pressrelease som publicerades på Regeringskansliets hemsida.

Länk till mer information och rapporten i sin helhet