Globalt samarbete för säkrare avfallsdammar

Nyhet
Sedan gruvdammsolyckan i Brumadinho i Brasilien 2019 som ledde till stor miljöförstörelse och stora tragiska konsekvenser där 270 människor miste livet, har Etikrådet tillsammans med Engelska Kyrkans pensionsfond och investerare över hela världen arbetat för och ställt krav på ökad säkerhet för gruvors avfallsdammar.

AP-fondernas Etikråd har därför deltagit i arbetet att ta fram en global databas med information om bland annat hantering och övervakning av gruvors avfallsdammar. En första version av databasen lanserades i slutet av 2019 och innehåller i dagsläget information om 1939 dammar och fler är att vänta.

-Knappt ett år efter olyckan som aldrig skulle få hända, är målsättningen att få alla gruvbolag att rapportera till databasen. Arbetet för säkrare avfallsdammar måste prioriteras och de behov och resurser som ett modernt samhälle kräver får aldrig bli på bekostnad av människors liv. Det är nu investerare tillsammans med gruvbolag säkerställer att säkerhetsrisken med avfallsdammar är adresserad och att inte liknande olyckor kan hända igen, säger John Howchin, Etikrådets generalsekreterare och ordförande i Global Mining and Tailings Safety Initiative.

Databasen kommer att vidareutvecklas till att inkludera en investerarorienterad sammanställning som integrerar AI och satellitdata för att identifiera ytterligare avfallsdammar samt att övervaka läckor av avfallsmaterial – en typ av indikator som kan påvisa risker inom olika områden som rör dammarna. 

-Vi har fått en bra grund att stå på och det är en viktig start. Databasen är ett konkret verktyg som ställer tydliga krav på de gruvbolag som söker investerare. Dialogen med de bolag som ännu inte rapporterat kommer att fortsätta tills alla rapporterat in, säger John Howchin.

Här kan du ta del av databasens innehåll:  Global Tailings portal