Grönbok om bolagsstyrning

EU-kommissionen har sänt ut en så kallad grönbok gällande bolagsstyrning inom EU.

Fjärde AP-fonden har svarat på de frågor som finns i grönboken, se bifogat.