"Hållbarhet är ett medel för att på lång sikt öka avkastningen"

The Earth Statement är ett initiativ från 17 av världens ledande klimatforskare där man sammanfattat de åtta viktigaste budskapen till världens ledare inför Parismötet i december.

The Earth Statements mål är att möjliggöra ett säkert klimat och en hållbar utveckling för alla. Flera svenska profiler har anslutit sig till initiativet, däribland Mats Andersson (AP4), Karl-Johan Persson (H&M) och Antje Jackelén (Svenska Kyrkan).

De åtta budskap som forskarna lyfter fram är:

  1. Världens regeringar måste börja agera för att hålla uppvärmningen under två grader.

  2. Vår resterande koldioxidbudget måste hållas en bra bit under en biljon ton

  3. Våra utsläpp måste vara nere på noll till 2050.

  4. Alla 193 länder måste utveckla lågkoldioxidstrategier.

  5. Vi måste stimulera utvecklingen kring miljöteknik och möjliggöra 100 % ren energi.

  6. Vi måste öka stödet för anpassning, skador och förlust till de utvecklingsländer som redan drabbats av klimatförändringarna

  7. Vi måste skydda våra ekosystem, då de är viktiga naturliga skydd för klimatet och de bidrar till att hantera utsläppen

  8. Världens regeringar behöver öka det finansiella stödet till utvecklingsländer för att hantera klimatförändringarna

Mats Andersson nämnde flera konkreta exempel på hur Fjärde AP-fonden arbetar med klimatrisk när han nyligen talade för Miljömålsberedningen angående The Earth Statement och gav 3 exempel på hur man kan påskynda utvecklingen inom området. Ta del av hela talet nedan.

 

Mina damer och herrar!

Mitt namn är Mats Andersson och jag är sedan snart nio år tillbaka VD för Fjärde AP-fonden därtill styrelseledamot i Global Challenges Foundation.

AP-fonderna har ett nästan unikt mandat. Vi ska investera våra medel med en tidshorisont på 30-40 år. Vi har inget solvenskapital att oroa oss för. Därtill säger lagen att vi ska ta hänsyn till hållbarhet utan att göra avkall på avkastning.

Min uppfattning är att klimatrisken är en av de största, sannolikt den största risken vi som pensionsförvaltare har att hantera.

Vi vet idag tillräckligt om klimatfrågan för att gå från analys till handling.

På Fjärde AP-fonden arbetar vi sedan tre år tillbaka med att minska klimatrisken i vår aktieportfölj. Utan att göra avkall på avkastning har vi hittills sänkt koldioxidavtrycket med 30 %. Samtidigt har avkastningen förbättrats, inte tvärtom.

Det finns en missuppfattning att det inte går att förena god hållbarhet med god avkastning. Jag skulle vilja säga precis tvärtom: Inget företag eller organisation kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan.

Hållbarhet är ett medel för att på lång sikt öka avkastningen.

Fjärde AP-fondens mål är att inom två till tre år implementera s.k. kolsnåla strategier för hela vår aktieportfölj. Vi är också en av fyra initiativtagare till en koalition som lanserades vid klimatmötet i FN i september förra året - PDC. Koalitionen har två tydliga mål inför COP21 i december:

För det första - transparens. Vi ska samla pensionsfonder med ett kapital om minst 500 miljarder USD där man har offentliggjort sitt koldioxidavtryck.

För det andra - handling. Minst 100 miljarder dollar av pensionskapital skall ha placerats i syfte att minska koldioxidavtrycket.

Till min stora glädje kan jag konstatera att vi redan är halvvägs mot dessa mål.

Finanssektorn kan spela en viktig roll i syfte att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi förvaltar tillsammans inte miljarder utan trillioner, mätt inte i kronor utan i dollar. Om en större del av detta kapital kunde engageras i syfte att skapa en bättre hållbarhet skulle det vara till nytta för alla - inte minst för dagens och morgondagens pensionärer.

Finanssektorn borde därför ges starka incitament att ta ett större ansvar för klimatfrågan.

Jag har tre förslag som skulle kunna påskynda en sådan utveckling.

1. Sätt ett pris på koldioxid

- Det skulle skicka rätt signaler till investerare, företag och individer och bland annat leda till ökade investeringar i alternativa energikällor.
- Dagens kostnader för miljöpåverkan skulle därmed drabba rätt generation.

2. Kräv att pensionsfonder publicerar sitt koldioxidavtryck

- Det kostar i princip ingenting extra att göra det. Varför ska inte en förvaltare tvingas att redovisa klimatrisken när det finns krav på hur andra risker av mer finansiell natur måste rapporteras.
- Och som alla vet: What get's measured, get's managed!

3. Ge förvaltare, beslutsfattare och väljare relevant information om klimatrisken

- Global Challenges Foundation har presenterat ett par enkla och talande exempel på hur klimatrisken kan beskrivas.

Enligt den senaste IPCC-rapporten är risken för en temperaturhöjning med 6 grader 1,6 %. Den risken tycks vi vara villiga att ta! Om vi översätter det till flygindustrin innebär det att 1 500 plan skulle störta varje dag. Ingen skulle med den informationen någonsin sätta sig i ett flygplan igen!

Slutsats: Vi är beredda att ta risker med klimatet som vi aldrig, jag menar ALDRIG, skulle utsätta oss för privat.

Sammanfattningsvis: Finanssektorn, pensionsfonder och kapitalförvaltarna kan definitivt bidra till en mer hållbar värld.

Mot denna bakgrund är det viktigt, angeläget och självklart att ställa sig bakom Earth Statement.

Tack för ordet!