Harmonisering av regelverk

De sex ordförandena i Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna har initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policyer.

Syftet är att åstadkomma en harmonisering av aktuella regelverk. Arbetet inleds omedelbart och ska bedrivas skyndsamt.