Internationell utmärkelse till AP-fonder och holländska investerare

Några av Europas största pensionsfonder; svenska AP1, AP2, AP3,AP4 och holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt Kempen Capital Management har fått en utmärkelse för det gemensamma uttalandet om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals (SDG).

Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska liksom andra investeringar naturligtvis möta kraven på förväntad avkastning.  

Samarbetet som uppmärksammar dessa värdeskapande investeringar har erhållit utmärkelsen Commended vid Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs