Investerare tar Volkswagen till domstol

Nyhet
Volkswagen har vid upprepade tillfällen motarbetat förslag från aktieägare om transparens kring klimatlobbying. AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tar därför bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares rättigheter i Tyskland.

Volkswagen förespråkar offentligt en hållbar omställning. Men genom sitt medlemskap i ett antal intresseorganisationer inom fordonsindustrin kan företaget ha bedrivit lobbyverksamhet som strider mot deras uttalade klimatambitioner. Denna potentiella motsägelse är en risk som investerare vill ha ökad transparens och klarhet i.

Under flera år har försök gjorts att lägga förslag till Volkswagens årsstämma men som har avslagits av företaget. AP7 tillsammans med Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 har därför tagit frågan till prövning i tysk domstol i Braunschweig.

Ärendet ska pröva om Volkswagen har rätt att vägra att ta upp förslag från minoritetsaktieägare till dagordningen för årsstämman 2023. Investerarna representeras av advokatbyrån Hausfeld LLP och stöds av ClientEarth, en ideell organisation specialiserad inom juridik.

- Som långsiktig ägare uppmuntrar vi Volkswagen att se till att deras påverkansarbete på politiken överensstämmer med deras uttalade klimatambition. Andra tyska börsbolag har publicerat granskningar av sin lobbyingverksamhet. Det är därför oroande att Volkswagen motarbetat denna transparens och att vi som aktieägare inte fått ta upp detta på årsstämman. Tillsammans tar vi detta till domstol för att klargöra denna gråzon inom bolagsrätten i Tyskland, säger Emma Henningsson, ansvarig för aktivt ägande på AP7.

Domstolsutlåtandet kommer tydliggöra huruvida aktieägare har rätt att framföra ärenden på bolagsstämmor i Tyskland. Ett positivt utfall skulle förbättra aktieägares möjligheter att ställa krav på transparens av tyska bolagen även inom andra områden såsom mångfald och inkludering, diskriminering eller andra intressekonflikter.

Det rättsliga anspråket är baserat på den tyska aktiebolagslagen men kan få konsekvenser för andra civilrättsliga system i Europa, inklusive Frankrike, där omfattningen av minoritetsaktieägares rättigheter också är omtvistad.

Samtliga investerare är del av Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) och Climate Action 100+ Initiative. Genom organisationerna har det förts dialog med Volkswagen i flera år för att klargöra företagets lobbyingverksamhet.

Pia Axelsson, Senior Sustainability manager på AP4 säger:

– Vi har hoppats att VolksWagen skulle ändra sin inställning till klimatlobbying, vilket nu är tydligt att de inte har någon ambition att göra. Vi är besvikna över att de har tagit en så tydlig hållning när det gäller deras eventuella koppling till negativ klimatlobbying. Genom att blockera investerarnas förslag att föra upp frågan på årsstämmans dagordning, har VW också gjort detta till en principfråga om minoritetsaktieägares rättigheter i Tyskland.

 

Volkswagen är medlem i ett antal branschorganisationer, inklusive de som har positionerat sig mot klimatpolitik. Bland andra tyska bilindustrins sammanslutning (VDA), European Automobile Manufacturers Association (ACEA) samt Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Även om Volkswagen redogör för sina branschorganisationsmedlemskap, saknar företaget transparens om hur dessa intresseorganisationers påverkansarbete ligger i linje med företagets egna klimatmål. Utan den analysen riskerar företaget att genom lobbying motarbeta sitt eget klimatomställningarbetet.

Läs InfluenceMaps översyn av Volkswagens lobbyingverksamhet:
LobbyMap Volkswagen Group

Läs Climate Action 100+ analys av Volkswagens lobbyingverksamhet:
Volkswagen AG | Climate Action 100+