Investeringar som bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Fjärde AP-fonden (AP4) har som en av nio globala investerare uttryckt sin intention att investera i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG).

Fjärde AP-fonden (AP4) har som en av nio globala investerare uttryckt sin intention att investera i enlighet med FN:s 17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) och för att stimulera till sådana värdeskapande investeringar, så kallade Sustainable Development Investments (SDI). Självklart ska SDI investeringar liksom andra investeringar klara kraven på förväntad avkastning.

Bland övriga underskrivande institutionella investerare finns Första, Andra och Tredje AP-fonden, PGGM, Fiduciary Management MN, APG, Actiam samt Kempen.

- Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är en nödvändighet för möjligheterna att långsiktigt kunna nå en hög avkastning till låg risk. FN:s hållbarhetsmål är viktiga för investerare då de hjälper till att stimulera till investeringar som kan bidra till lösningar av stora globala problem och samtidigt bidra till förutsättningar för en hög hållbar avkastning på lång sikt, säger Per Colleen, Aktiechef och tillförordnad VD på AP4.

FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv.

- AP4 kan genom sitt hållbarhetsarbete och sina investeringar på olika sätt bidra till att FN:s hållbarhetsmål uppnås, avslutar Per Colleen.