Jenny Askfelt Ruud talade på Svenska Institutet

Nyhet
Den 6 december höll Jenny Askfelt Ruud, Head of Alternative Investments, ett föredrag på Svenska Institutet som kretsade kring hur den finansiella sektorn kan vara en drivkraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

Bland annat presenterade Jenny hur AP4:s investeringsövertygelse ser ut, hur vi har integrerat hållbarhet i vår förvaltning och hur vi arbetar som aktiva ägare i bolagen.

Föreläsningen var en del av Svenska Institutets managementprogram för förändringsledare, som fokuserar på varaktig framgång genom ansvarsfullt ledarskap och hållbar verksamhet.

AP4 har en lång historia av att arbeta med hållbarhet. Redan 1985 publicerade vi Sveriges första ägarstyrningspolicy och 1993 bildade vi Sveriges första valberedning för Volvo. AP4 är också en av grundarna av PDC, Portfolio Decarbonization Coalition, som samlar investerare som mäter och offentliggör sitt koldioxidavtryck, samt genom olika strategier minskar detsamma.