Kan finansbranschen rädda klimatet?

En del hävdar att placerare har större chans än politiker att leda vägen till minskade utsläpp. Samtidigt investeras en försvinnande liten del av kapitalet med klimatförändringarna i åtanke.

I Ekonomiekot Lördag den 14 november gästade Mats Andersson (VD, AP4) och Sasja Beslik (Chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea) programmet och berättade om deras syn på hur finansbranschen kan bidra.

Lyssna på hela inslaget här.

AP4 arbetar sedan flera år tillbaka med att hantera klimatförändringar. Vår förvaltning arbetar löpande med att bland annat utveckla och investera i olika strategier, utvärdera olika gröna obligationer och investera i dessa när de uppfyller AP4:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet och bidra med kunskap om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer. Förvaltningen avsätter tid för att dela med sig av kunskap och erfarenheter till andra institutionella investerare. AP4 driver också att investerare globalt ska mäta sitt koldioxidavtryck och investerar i lågkoldioxidstrategier.

Från 2012 till 2014 har AP4:s egna koldioxidsavtryck (indirekta växthusgasutsläpp per investerad krona), i den noterade aktieportföljen minskat med 39 %. Orsaken är både AP4:s arbete med att minska aktieportföljens koldioxidavtryck och att bolagen i AP4:s investeringsuniversum blir mindre utsläppsintensiva, vilket är en positiv utveckling.

Läs mer om AP4:s arbete med hållbarhet och klimatförändringar.