Kommentar kring Jordens vänners Greenwash-pris

AP-fonderna har av organisationen Jordens vänner tilldelats det så kallade Greenwash-priset för att fonderna investerar i oljesektorn och i ett par företag som producerar palmolja. I motiveringen anges att AP-fondernas innehav i oljebolag generellt skulle strida mot fondernas placeringsregler. Det stämmer inte.

Olja är och förblir en viktig resurs även under en övergång till en  "lågfossilekonomi", dels för Sverige som nation, dels för stora delar av svensk  industri. Övergången till en lågfossilekonomi kräver långsiktig och stabil  reglering på flera nivåer, något fonderna aktivt arbetar med genom sitt  engagemang i IIGCC och arbetet med att förstärka EUs   handelssystem med utsläppsrätter. Oljebolagen står inför många utmaningar och  behöver engagerade investerare som AP-fonderna som ställer krav på att hantera  utmaningarna.

Beträffande Sime Darby har AP-fondernas Etikrådet  haft en dialog med Jordens  vänner angående palmoljebolaget. AP-fonderna har via sin samarbetspartner, en  stor internationell pensionsfond, och en underleverantör fått information om att  Sime Darby har erkänt att de gjorde misstag rörande konsultationer med  lokalbefolkningen i det berörda området i Liberia innan de påbörjade ett  storskaligt palmoljeprojekt. Bolaget har inlett ett åtgärdsprogram och Etikrådet  kommer att följa processen.

Vad gäller palmoljebolaget Wilmar fick Etikrådet information i maj och  Etikrådet kommer nu att inkludera bolaget i sin granskningsprocess  där alla  liknande rapporter tas in.