Kommentar till Rikshems konvertibla förlagslån

Ett nytt konvertibelt förlagslån har förhandlats fram där nyckelpersoner i ledningen, VD Jan-Erik Höjvall och vVD Ilija Batljan, får återinvestera egna pengar i Rikshem.

Det nya avtalet innebär att om Rikshem utvecklas mycket bra under de kommande åren kan konvertibelägarna få som mest cirka 15 procent i avkastning per år. Den nya konvertibla förlagslånet är på nominellt 45 miljoner kronor och löper över fem år. Alla villkor är granskade av tredje part och avstämda att de är marknadsmässiga.

Ledningspersonerna i Rikshem har bedömts vara avgörande för möjligheterna att framgångsrikt utveckla bolaget. Allt sedan starten av Rikshem för fem år sedan har det varit krav från ledningen att få ett delägarskap i bolaget. Det har skett i form av ett konvertibelt förlagslån.

AP4:s investering i Rikshem har gett en mycket god avkastning till den svenska pensionären.

I en kommentar säger Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson 

- Det är glädjande att Jan-Erik Höjvall och Ilija Batljan vill förlänga sitt engagemang för Rikshem genom att investera privata medel i bolaget. Det sker nu, som tidigare på helt marknadsmässiga villkor, och utfallet kommer styras av hur väl Rikshem utvecklas på längre sikt.