Ett långsiktigt perspektiv gör oss till en attraktiv ägare

Nyhet
Att vara en betydande aktieägare på den svenska marknaden och ha goda möjligheter till dialog och insyn i de bolag vi investerar i. Det är en del av svaret på varför AP4 är framgångsrika som aktieägare, menar Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på AP4.

På vilket sätt är AP4 framgångsrik som aktieägare?
-Att vara en betydande aktieägare på den svenska marknaden i kombination med ett långsiktigt perspektiv gör oss till en attraktiv ägare för många bolag, vilket visat sig vara en dörröppnare och en konkurrensfördel. Vi har bra nätverk och goda möjligheter till dialog och insyn i de bolag vi investerar i. Det i kombination med trenden att mäklarfirmorna minskar sina resurser vad gäller aktieanalys gör att vi har möjlighet att skapa värde i vår bolagsanalys.

Hur tänker ni avseende hållbarhet i förvaltningen?
- Det finns många aspekter av hållbarhet i förvaltningen. Vi investerar i välskötta bolag som kan dra nytta av långsiktiga strukturella trender. Exempel på detta är Vitrolife (som drivs av IVF-trenden), probiotikabolag (Biogaia, Probi, Infant Bacterial Theraupetics) och digitalisering (AddNode, Acando, Sectra). Det är viktigt att bolagen har bra styrelser och väl fungerande ledning eftersom långsiktiga investeringar går hand i hand med hållbara bolag i alla delar. Två av mina kollegor arbetar uteslutande med ägarfrågor i portföljbolagen och AP4 är representerade i drygt 30 olika valberedningar. Det visar att vi tar hållbarhet och ägarstyrning på största allvar.

Vad investerar du i för bolag?
- Portföljen består av två delar – större kärninnehav och mindre nya innehav. En del innehav är relativt betydande i portföljen till exempel Beijer Ref, Biogaia, Lifco och Swedish Orphan Biovitrum. Det är stabila bolag där vi har varit ägare under en längre tid och haft en bra värdeutveckling. Jag söker också aktivt mindre bolag som är i en tidigare fas, gärna när de är på väg till börsen. Även om en del investeringar idag är små i förhållande till portföljens storlek, har vi möjlighet att gå in tidigt och stötta innovativa bolag för att långsiktigt skapa god avkastning åt AP4.