Mats Andersson i Almedalen - hela schemat

Under Almedalsveckan i Visby deltar AP4:s VD Mats Andersson i flertalet paneldiskussioner.

Söndagen den 28/6 klockan 13:30 deltar Fjärde AP-fondens VD Mats  Andersson i en paneldiskussion anordnad av Stockholm Enivronment Institute (SEI)  på Wisby Strand Kongress (Strandvägen 4, Visby).

Under rubriken "Low-carbon investments in cities - the way to build sustainable  future" kommer Mats Andersson, tillsammans med bland annat Jakob Granit (SEI  Stockholm) och Sóley Tómasdottir (President of Council Reykjavik), diskutera vad  det egentligen finns för hinder mot att investera hållbart.

Måndagen den 29/6 klockan 09:15-10:00 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Business Arena, Rikshem AB på Restaurang Supper  (Strandgatan 9, Visby).

Under rubriken "Hur lyfter man ett nedgånget bostadsområde?" kommer Mats,  tillsammans med bland annat Jan-Erik Höjvall (Rikshem) och Peter Hasslev (vvd  CIO Ordförande), diskutera den s.k. Gränbymodellen - uppkallad efter det projekt  Rikshem har drivit i området Gränby i Uppsala.

Måndagen den 29/6 klockan 09:50-10:30 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Hagainitiativet i Länsstyrelsens trädgård, Visby.

Under rubriken "Innovation och systemförändringar för ett hållbart Sverige"  kommer Mats, tillsammans med bland annat Stina Billinger (Näringsdepartementet)  och Erik Brandsma (Energimyndigheten), diskutera vilka centrala områder som  kräver innovativt tänkande och mer genomgripande systemförändringar inom  näringsliv och politik.

Tisdagen den 30/6 klockan 08:00-09:30 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Lärare mot Tobak på Best Western Strand Hotel  (Strandgatan 34, Visby).

Under rubriken "Tobak, beroende och pensionsfonder" kommer Mats, tillsammans  med bland annat Ingrid Talu (Ordförande Lärare mot Tobak) och Junia Joffer  (Doktorand Umeå Universitet), diskutera investeringar i tobaksindustrin.

Tisdagen den 30/6 klockan 15:30-17:00 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Kommuninvest på Wisby Congress & Event  (Donnersgatan/Strandvägen, Visby).

Under rubriken "Vem ska finansiera investeringar i infrastruktur och alla  bostäder?" kommer Mats, tillsammans med bland annat Bettina Kashefi (SKL)  och Ilija Batljan (Vice VD Rikshem), diskutera vem som ska finansiera framtidens  investeringar i bostäder och infrastruktur.

Onsdagen den 1/7 klockan 12:00-13:00 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Svenska Kyrkan i S:ta Maria domkyrka (Västra  Kyrkogatan 2, Visby).

Under rubriken "Oklara nyanser av grönt - är finansbranschen redo att anta  klimatutmaningen?" kommer Mats, tillsammans med bland annat Per Bolund  (Finansmarknadsminister) och Sarah McPhee (VD SPP), diskutera vad som behövs för  att fler investerare ska agera i klimatfrågan.

Onsdagen den 1/7 klockan 14:00-14:45 deltar Mats i en  paneldiskussion anordnad av Naturskyddsföreningen på Donners Brunn (Donner Plats  3, Visby).

Under rubriken  "Kan man miljömärka pensionsfonderna" kommer Mats, tillsammans  med bland annat Carina Lundberg Markow (Folksam) och Svenne Junker  (Naturskyddsföreningen), diskutera vad miljömärkningen av pensionsfonder  fokuserar på samt vvem som bär ansvaret för att våra pensionsfonder förvaltas  hållbart.