Möt Greta och Josefin som gjorde sitt examensarbete på AP4

Nyhet
Möt Greta och Josefin som skrivit klart sitt examensarbete hos oss på AP4. Här berättar de närmare om vad det handlat om och vad som varit lärorikt.

Vi har spenderat de senaste fem åren i Linköping där vi har pluggat till civilingenjörer inom Industriell Ekonomi på Linköpings universitet. Vi har båda läst en teknisk inriktning inom datateknik, en master inom finans och utöver det läst kurser inom maskininlärning.

Ni skrev ert examensarbete hos AP4 - varför ni ville skriva den hos oss och vad handlade det om?

Först och främst så presenterade ni ett intressant område att skriva examensarbete inom och vi såg att AP4 kunde ge oss tillgång till värdefull handledning inom området. Det kändes också intressant att skriva vårt examensarbete för en så viktig samhällsfunktion som AP4. Vi skrev vårt examensarbete inom portföljoptimering med fokus på samvariationsstrukturer mellan tillgångar och tillgångsslag. Vårt arbete fokuserade på att separera antaganden om unik karaktäristik hos tillgångar och samvariationen tillgångar emellan för att fånga de svanshändelser som kan orsaka stora ras i portföljer.

Vad var bra med att skriva ert examensarbete, fick ni bra stöd från oss?

I vårt examensarbete har vi fått möjligheten att göra en djupdykning inom ett spännande område där kompetensen och engagemanget hos AP4 har möjliggjort för oss att leverera värdeskapande insikter. Vi har haft ett väldigt bra stöd i våra handledare, Rafet och Robin, som har möjliggjort för oss att få en utförlig inblick i och förståelse för AP4:s förvaltning. AP4:s långa erfarenhet av handledning i examensarbeten har enligt oss framträtt tydligt, då vi aldrig blivit uppmanade att ta specifika beslut. Vi har snarare uppmuntrats till att inte begränsas av den initiala tanken med examensarbetet, vilket möjliggjorde för oss att ha ett objektivt förhållningssätt till den riktning vårt arbete tog.

Har ni några andra reflektioner som ni vill dela både om oss som statlig pensionsmyndighet eller uppsatsskrivandet som sådant, vad var den stora behållningen för er?

Att få möjlighet att skriva vårt examensarbete för AP4 har varit kul och givande då vi känt att vi i vårt arbete involverats i de utmaningar som AP4 ställs inför i sin förvaltning. Vi har fått ett professionellt och samtidigt personligt stöd under arbetets gång och det har varit motiverande att känna förtroende, i och med de resurser i form av tid som har lagts på att handleda och komma till insikter från vårt examensarbete. Vi är stolta över vårt slutresultat och tror och hoppas att vårt arbete ska ge värde i AP4:s förvaltning långsiktigt.