Niklas Ekvall föreslås som ny ledamot i SNS Förtroenderåd

Niklas Ekvall, vd för AP4, Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank, Sebastian Siemiatkowski, vd för Klarna och Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet är några av de 33 personer som föreslås väljas in som nya ledamöter i SNS Förtroenderåd vid sammanträdet den 1 juni.

SNS är en oberoende ideell förening. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Efter årets inval består Förtroenderådet av 229 ledamöter. Ledamöterna är företrädare för svenskt näringsliv, offentlig förvaltning och forskning.

Följande personer föreslås av valberedningen som nya ledamöter i SNS Förtroenderåd:

 • Johan Agerman, vd, Länsförsäkringar
 • Bo Becker, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 • Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank
 • Anders Bouvin, vd och koncernchef, Handelsbanken
 • Maria Börjesson, docent, Kungliga Tekniska högskolan
 • Johan Dennelind, vd och koncernchef, Telia
 • Niklas Ekvall, vd, Fjärde AP-fonden
 • Claes Erixon, Executive Vice President och Head of Research and Development, Scania
 • Ethel Forsberg, gd, Forte
 • Malin Frenning, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
 • Åke Iverfeldt, vd, Mistra
 • Christian Johansson, finanschef, SKF
 • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
 • Casper von Koskull, vd och koncernchef, Nordea
 • Louise Lindh, vd, Fastighets AB L E Lundberg
 • Tobias Lönnevall, Senior Investment Manager, Nordstjernan
 • Günther Mårder, vd, Företagarna
 • Oskar Nordström Skans, professor, Uppsala universitet
 • Peter Nyllinge, vd, PwC
 • Clas Olsson, gd, Ekonomistyrningsverket
 • Yvonne Pernodd, vd, Kantar Sifo
 • Ingrid Petersson, gd, Formas
 • Björn Rosengren, vd och koncernchef, Sandvik
 • Staffan Salén, vd, Salénia
 • Jonas Samuelson, vd och koncernchef, Electrolux
 • Björn Savén, styrelseordförande, IK Investment Partners
 • Sebastian Siemiatkowski, vd, Klarna
 • Anna Sjögren, docent, IFAU
 • Johan Skarborg, koncernchef, Academic Work
 • Sven Stafström, gd, Vetenskapsrådet
 • Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Stora Enso
 • Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, Sveaskog
 • Olof Åslund, gd, IFAU och adjungerad professor, Uppsala universitet