Ny styrelseledamot i AP4

Nyhet
Regeringen har utsett Johan Gyllenhoff till ny styrelseledamot i AP4.

Johan Gyllenhoff är Chef för Group Finance på Vattenfall AB. Johan har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande ordförande i Vattenfall Eldistribution AB samt i Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance AB. Johan har även lång erfarenhet från finansbranschen.

AP4 välkomnar Johan och ser fram emot ett konstruktivt styrelsearbete som även fortsatt bidrar till att utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år.