Ny vice ordförande i Fjärde AP-fonden

Regeringen har idag förordnat Lars Åberg som vice ordförande i Fjärde AP-fonden. Lars efterträder Jakob Grinbaum som på egen begäran entledigades från uppdraget den 5 oktober.

Lars Åberg är civilekonom med fyrtio års erfarenhet av olika chefsroller på svensk finansmarknad, bl.a. på AMF Pension (1997-2013), 1-3 AP-fonden (1991-1996) och PK Bank- och finansgruppen (1976-1991). Sedan 2013 är Lars verksam som egen konsult.

Förordnandet gäller, liksom för övriga ledamöter i AP-fonderna, fram till dess att resultat- och balansräkning för 2017 fastställts.