Nya ledamöter till AP4:s styrelse

Nyhet
Regeringen har utsett Per Strömberg och Anders Johansson till nya ledamöter i AP4:s styrelse.

Per Strömberg är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Anders Johansson är förbundsordförande i Forena, försäkringsbranschens fackförbund samt ledamot i TCO:s styrelse.

Båda förordnas från och med den 25 maj 2022. För AP-fonderna tillämpar regeringen policyn om att arbeta som styrelseledamot som längst i cirka åtta år. Maj-Charlotte Wallin och Göran Zettergren lämnar uppdragen i AP4:s styrelse efter ett gott och uppskattat arbete.