Öppen och transparent dialog i riksdagen om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Nyhet
Tisdagen den 26 april höll Finansutskottet en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar med fokus på hållbarhet.

Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och sändes via webb-tv och kan ses via denna länk. AP-fonderna värderar och uppmuntrar denna typ av utfrågning för att säkerställa att riksdagen och allmänheten får en korrekt och transparent bild av AP-fondernas investeringar och hållbarhetsarbete. Vd:arna på AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) samt AP-fondernas etikråd fick utrymme att berätta om hållbarhetsarbetet och synen på hållbarhet i förhållande till det lagstadgade uppdraget. Finansmarknadsminister Max Elgers och Riksrevisor Helena Lindberg samt Handelshögskolans forskare Emma Sjöström var också representerade.