Öppet brev mot avskogning av Amazonas

Nyhet
Öppet brev stöder Amazonas Soy Moratorium mot avskogning. Globala matleverantörer och investerare, däribland AP4, stöder fortsatt avskogningsfri soya- och boskapsproduktion i Amazonas.

Brevet stöder avtalet "Amazon Soy Moratorium" som AP4 tillsammans med internationella investerare undertecknade redan 2006 i syfte att säkerställa att sojaodlingarna i Amazonas sker på redan odlingsbar mark och inte på bekostnad av ökad avskogning i området.

Länk till FAIRR