Öppet brev till G7-gruppens finansministrar

​120 VD:ar från hela världen har skrivit ett öppet brev till G7-gruppens finansministrar där ministrarnas länder uppmanas att stödja införandet av ett långsiktigt mål kring utsläppsminskning i den internationella klimatöverenskommelsen, som skall undertecknas i Paris i december.

120 VD:ar från hela världen har skrivit ett öppet brev till G7-gruppens finansministrar där ministrarnas länder uppmanas att stödja införandet av ett långsiktigt mål kring utsläppsminskning i den internationella klimatöverenskommelsen, som skall undertecknas i Paris i december.

Brevet initierades av Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), IGCC i Australien/Nya Zealand, Ceres/INCR i Nordamerika, AIGCC i Asien och the Principles for Responsible Investment (PRI). AP4 har undertecknat och stödjer ett antal internationella initiativ som främjar utvecklingen av ESG-frågor, och både IIGCC och PRI är internationella organisationer som vi stödjer.

Vid FN-konferensen i Cancun 2010 var samtliga regeringar överens om att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen till två grader Celsius. Det här året är kritiskt då toppmötet COP21 i Paris senare i år förväntas leverera ett globalt klimatavtal. I upptakten till mötet har samtliga länder blivit ombedda att gå ut med sina klimatstrategier publikt. Många länder har dock dröjt med att inkomma med sina strategier.

Detta är en av anledningarna till att brevet har delats till G7-gruppens finansministrar, som den 26-27 maj deltar på ett gemensamt möte i Dresden, Tyskland. G7-gruppens länder står för en stor del av de globala utsläppen. Dessutom har de stort inflytande i FN:s klimatprocess, varför brevet riktas just till dem.

I brevet efterfrågar de verkställande direktörerna en förnyelse i det politiska åtagandet, och däribland:

  1. Ett långsiktigt mål i Parisavtalet om att minska de globala utsläppen
  2. En inlämning av nationella kort- och medelsiktiga löften, samt nationella handlingsplaner