Per Berglund ny portföljförvaltare på Fjärde AP-fonden

Per Berglund har anställts som förvaltare inom affärsområde räntebärande och valuta.

Per kommer närmast från en position som Senior Dealer på Ericsson.