Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi Holding

Nyhet
Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge.

Polhem Infra, som bildades våren 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden (AP1, AP3 och AP4), har förvärvat aktier i Solör Bioenergi Holding (Solör) från befintliga ägare.

Investeringen i Solör är Polhem Infras första infrastrukturaffär inom energiproduktion och energidistribution. Solör har sedan början av 2010 skapat en geografiskt väldiversifierad verksamhet och samtidigt bidragit till konsolideringen av den svenska småskaliga fjärrvärmemarknaden. Investeringen i Solör, med bolagets unika strategi att äga och förvalta små och medelstora fjärrvärmeanläggningar ger Polhem Infra tillgång till en viktig del av den svenska energimarknaden där fjärrvärme som samhällsnödvändig tjänst med tydlig miljöprofil har en naturlig roll.

– Denna investering ligger helt i linje med Polhem Infras strategi där vi skall göra investeringar inom infrastruktur med fokus på hållbarhet för att möta samhällets långsiktiga behov. Vårt mål är att bidra till Solörs fortsatta utveckling med fokus på att stärka bolagets position som en ansvarsfull leverantör av förnyelsebar energi till sina kunder, säger Mikael Lundin, VD på Polhem Infra.

– Solör är ett av Sverige största privatägda energibolag med fokus på bioeldad fjärrvärme och med ett tydligt hållbarhetsfokus. Med Polhem Infra som delägare, som har AP-fondernas långsiktighet bakom sig, får vi en ägare som kommer att stötta bolagets tillväxtstrategi och det fortsatta arbetet med att stärka bolagets profil som en aktiv och ansvarsfull partner och aktör i samhället, säger Martinus Brandal, ordförande och CEO i Solör Bioenergi Holding.

För mer information kontakta:
Mikael Lundin, VD, Polhem Infra
+46 70 278 05 84, mikael.lundin@polheminfra.se

Martinus Brandal, Ordförande & CEO, Solör Bioenergi Holding
+47 916 30 060, martinus.brandal@solorbioenergi.com

Polhem Infra

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en prioriterad partner för både offentliga och privata aktörer som investerar i och förvaltar tillgångar inom infrastruktur och som har fokus på hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Polhem Infra invests in and manages infrastructure assets. The company was founded 2019 and is jointly owned by the Swedish national pension funds AP1, AP3 and AP4. The company focuses on direct investments in non-listed Swedish infrastructure companies in the private and public sector. The portfolio companies’ focus is to provide essential public services and assets such as renewable energy production, energy storage, energy distribution and digital infrastructure. Polhem Infra’s goal is to become a preferred partner for both public and private entities that invest in and manage infrastructure assets enabling sustainable development – socially, environmentally and economically.

www.polheminfra.se

 

Solör Bioenergi Holding

Solör tillhandahåller samhällsnödvändiga tjänster inom energisektorn i Sverige, Norge och Polen. Baserat på biomassa producerar Solör värme/energi till offentlig och privat sektor, så som kommunal verksamhet, flerfamiljshus och industriella kunder. Som ett ledande bolag inom bioenergi, med fokus på hela värdekedjan från upphandling av råvaror och energiproduktion till distribution och försäljning av fjärrvärme och ånga samt diverse biomassaprodukter så som pellets. Den årliga energileveransen uppgår till ca 2,5 TWh och gruppen har ca 8 800 kunder vilket motsvarar 156 500 slutkunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Solör provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. The annual energy delivery amounts to approximately 2,5 TWh and the Group has approximately 8 800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

www.solorbioenergi.com