Polhem Infra investerar i ett av Sveriges största vindkraftsprojekt

Nyhet
Polhem Infra investerar i den nya vindkraftsparken Skaftåsen i Härjedalens kommun och som kommer att producera hållbar el för ca 100 000 hushåll när den tas i drift under 2021.

Genom investeringen i Skaftåsen fortsätter Polhem Infra att satsa på projekt som bidrar till att nå Sveriges klimatmål. Vindkraftsparken förväntas producera hållbar el motsvarande ca 100 000 hushålls förbrukning, vilket motsvarar minskade utsläpp om 425 000 ton koldioxid per år jämfört med fossil elproduktion.

-Med svenskt pensionskapital och vår förståelse för det svenska samhällets särskilda utmaningar vill vi förverkliga många liknande projekt i framtiden, säger Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

Skaftåsen blir den första vindkraftparken i världen med de mest kraftfulla vindturbinerna för landbaserad vindkraft som hittills utvecklats. Totalt kommer 35 turbiner att leverera en kapacitet om 6,6 MW vardera och med en samlad effekt på 231 MW. Byggnationen av projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Polhem Infra investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar i Sverige och Norden. Bolaget ägs gemensamt av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden och har sedan tidigare investerat i Solör Bioenergi som producerar fjärrvärme baserat på lokalt producerat biobränsle. Polhem fokuserar på direktinvesteringar i onoterade bolag som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.