Rapport om Goldcorps verksamhet i Guatemala

En s k ”Human Rights Impact Assessment”, dvs en social utvärdering av Goldcorps verksamhet vid Marlingruvan i Guatemala har gjorts och finns nu publikt tillgänglig.

Rapporten presenterar en undersökning genomförd av en oberoende konsultfirma, On Commond Ground, som är specialiserad på sociala utvärderingar och samhällspåverkan från gruvbolag med verksamhet i Syd- och Latinamerika.

Rapporten innehåller bl a rekommendationer över hur Goldcorp kan förbättra påverkan på samhällen och för invånarna i anslutning till Marlingruvan i Guatemala.

 Rapporten kan laddas ned här.