Regeringen har utsett Henrik Rättzén till ledamot av AP4

Nyhet
Henrik Rättzén ersätter Stefan Lundbergh som ledamot i AP4:s styrelse.

Totalt har regeringen utsett två nya ordföranden (AP1 och AP3), tre nya vice ordföranden (AP2, AP3 och AP7) och sammanlagt tolv nya ledamöter i de sex AP-fondsstyrelserna. 

- Det är viktigt att AP-fondernas styrelser har en bred kompetens i alltifrån kapitalförvaltning, näringsliv och hållbarhet. Det speglar också de tillsättningar vi nu gör, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget. Fyra ledamöter i respektive fond (Första-Fjärde AP-fonden) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer.