Regeringen har utsett Ingrid Werner till ledamot av AP4

Ingrid Werner ersätter Ing-Marie Gren som ledamot i AP4:s styrelse.

– AP-fonderna har i uppgift att bidra till svenska folkets pensioner, så att sitta i en AP-fondstyrelse är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är glad för de nya krafter som nu tillförs styrelserna samtidigt som jag vill uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.