Regeringens utvärdering av AP-fonderna 2022

Nyhet
Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. Utvärderingen konstaterar att under 2022 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Dock bidrog den svaga utvecklingen på finansmarknaderna till att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade avkastning under 2022 var den lägsta sedan den globala finans­krisen 2008. 

Utvärderingen konstaterar också att den samlade avkastningen för buffertfonderna uppgick till -8,0 procent. Buffertfondernas totala förvaltningskostnader uppgick sammanlagt till 1,6 miljarder kronor. Kostnaderna återspeglar bland annat att förvaltningen är utspridd på fem fonder. Buffertfonderna svarar för kostnaderna genom att de dras ifrån de medel som fonderna förvaltar, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffertfondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 6,2 procent per år. Fonderna har därmed bidragit positivt till den lång­siktiga finansieringen av det allmänna inkomst­pensionssystemet.

Läs mer och ladda ner rapporten på regeringens hemsida