Regeringens utvärdering av AP-fonderna

Nyhet
AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt har uppfyllt målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande den 30 maj samtidigt som regeringen överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna. I pressmeddelandet kan man även läsa att AP-fonderna under 2021 levererade ett historiskt högt resultat och att det samlade resultatet för Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna uppgick till 338 miljarder kronor efter kostnader vilket motsvarar en avkastning på 20,2 procent.

Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffert­fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 7,1 procent per år. Vid 2021 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 2 004 miljarder kronor, vilket är 308 miljarder högre än vid föregående årsskifte. Under 2021 var nettoflödet 31 miljarder kronor från Första–Fjärde AP-fonderna till inkomstpensionssystemet.

Under 2021 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Läs mer på www.regeringen.se 

Källa: Regeringen.se