Rikshem får pris för hög avkastning

Bostadsbolaget Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden tillsammans med AMF, har tilldelats MSCI European Property Investment Awards för Sverige.

Priset går till det svenska fastighetsbolag som haft högst totalavkastning de senaste tre åren.

Rikshem har redovisat en snittavkastning på cirka 10 procent på totalt kapital de senaste tre åren och har idag ett marknadsvärde på sina fastigheter som uppgår till 29 miljarder kronor.

- Jag är mycket stolt över att Rikshem tilldelats detta pris. Det är ett resultat av allt det arbete och det engagemang som medarbetarna lagt ner sedan vi grundade företaget för fem år sedan. Utan dem vore vi inte det framgångsrika bolag vi är idag, säger Jan-Erik Höjvall, VD Rikshem.