Rikshem fortsätter att investera i nyproduktion och ombyggnader

I egenskap av ägare till Rikshem har Fjärde AP-fonden och AMF tillskjutit 600 mkr till Rikshem genom ett aktieägartillskott.

Aktieägartillskottet lämnas för att finansiera förvärv samt investeringar i nyproduktion och ombyggnation som Rikshem tillträder, respektive påbörjar under 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO Rikshem
010-70 99 246
hans.ragnarsson@rikshem.se