Statoils aktieägare biföll AP4:s aktieägarförslag om utökad klimatrapportering

Igår, den 19 maj, höll Statoil årsstämma och som tidigare rapporterat lade Fjärde AP-fonden, tillsammans med Andra AP-fonden ett aktieägarförslag.

Förslaget innebar att Statoil ska utöka sin rapportering  gällande:

  • utsläpp av växthusgaser, 
  • utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, 
  • bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för "low-carbon" energi  samt 
  • hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och  bonussystem.

Inför stämman hade styrelsen i Statoil rekommenderat aktieägarna att stödja  förslaget och på gårdagens årsstämma bifölls förslaget med 99,95 procent.

Tidigare i år lade AP4, tillsammans med ett stor antal investerare, fram  motsvarande aktieägarförslag på Shells och BP:s årsstämmor. Även dessa förslag  bifölls med 99,9 procent respektive 98,3 procent, efter att också dessa bolags  styrelser hade rekommenderat aktieägarna att stödja förslaget.