Tematiska investeringar med fokus på resursintensiva sektorer

Nyhet
Jan Petersson, Senior Portföljförvaltare på AP4, har som uppdrag att investera i resursintensiva branscher och bolag samtidigt som arbetet bidrar till klimatomställningen. Visst kan det låta motsägelsefullt och här ger han AP4:s syn på investeringsprocess och ägarstyrning som gör viktig skillnad för både bolag och miljö på ett långsiktigt och hållbart sätt.

– Vi är i en klimatomställning som kommer att påverka inte bara samhället i stort utan även bolagen som är verksamma inom energiutvinning, kraftproduktion och råvaror. Samtidigt som världen är i omställning så kommer det att behövas fossila bränslen inom ramen för den globala återstående koldioxidbudgeten, förklarar Jan Petersson.

AP4 menar att bolag verksamma i dessa branscher kommer att fortsätta vara viktiga för att lyckas med omställningen ett tag framöver, bland annat genom betydande investeringar i förnyelsebar energi samt utvinning av råvaror på ett hållbart sätt, vilket kommer att behövas i omställningen.

– Vi jobbar naturligtvis hela tiden för att utveckla portföljen och redan i slutet av 2020 förändrade vi energibolagsportföljen genom att sälja de bolag som vi bedömde inte levde upp till kraven att gå från att vara oljebolag till att bli integrerade energibolag med ett framtida fokus på förnyelsebar energi.

AP4 har gjort samma sak med kraftbolagssektorn där fokus ligger på bolag inom förnyelsebar energi, eldistribution och såväl vattenkraft som vattenförsörjning.

-Vi har även gått igenom råvarusektorn med fokus på exempelvis bolag som är starka inom återvinning. Det innebär att vi idag äger större andelar i ett färre antal bolag och på så vis kan AP4 påverka företagen att i högre grad bli både lönsamma och mer hållbara.

Sektorerna energi, kraftbolag och råvaror står tillsammans för cirka 80 procent av de globala koldioxidutsläppen. Minskas koldioxidavtrycken inom dessa sektorer påverkas koldioxidavtrycket positivt för AP4:s portfölj som helhet.

-Målsättningen är att aktieportföljen ska vara koldioxidneutral år 2040. Förutom målet att nå en bra avkastning för pensionskapitalet, ska vi samtidigt sänka koldioxidavtrycken i portföljen. Under den pågående energiomställningen söker vi aktivt de bolag som har en plan att ställa om på ett hållbart sätt.

I den urvalsprocessen är AP4:s framåtblickande analysmodell viktig för att ta fram ett första bolagsurval.

-Vi läser in oss på bolagens verksamhet, deras miljöarbete, och vi har möten med både bolagen och externa analytiker för att få så mycket kunskap som möjligt. Därefter väljer vi ut ett antal bolag i varje sektor som vi väljer att investera i. Parallellt med det arbetar vi med tematiska investeringar globalt, där energiomställning och återvinning är två teman som AP4 prioriterar och där vi ser en strukturell tillväxt.

En del av de bolag AP4 investerar i är även mindre spjutspetsbolag som är verksamma inom områden som förnyelsebar energi och cirkulär ekonomi men samtidigt ledande på sina områden och som förväntas uppnå en hög lönsamhet på sikt.

-Det är otroligt motiverande att det fokus som AP4 som statlig pensionsförvaltare har på långsiktig hållbarhet innebär ett stort ansvar som jag känner mig stolt över att få vara en del av och bidra till. Det är också ägarstyrning som gör viktig skillnad för både bolagen och den miljö vi lever i och, inte minst lämnar efter oss, avslutar Jan Petersson.

– Vi är i en klimatomställning som kommer att påverka inte bara samhället i stort utan även bolagen som är verksamma inom energiutvinning, kraftproduktion och råvaror. Samtidigt som världen är i omställning så kommer det att behövas fossila bränslen inom ramen för den globala återstående koldioxidbudgeten, förklarar Jan Petersson.

AP4 menar att bolag verksamma i dessa branscher kommer att fortsätta vara viktiga för att lyckas med omställningen ett tag framöver, bland annat genom betydande investeringar i förnyelsebar energi samt utvinning av råvaror på ett hållbart sätt, vilket kommer att behövas i omställningen.

– Vi jobbar naturligtvis hela tiden för att utveckla portföljen och redan i slutet av 2020 förändrade vi energibolagsportföljen genom att sälja de bolag som vi bedömde inte levde upp till kraven att gå från att vara oljebolag till att bli integrerade energibolag med ett framtida fokus på förnyelsebar energi.

AP4 har gjort samma sak med kraftbolagssektorn där fokus ligger på bolag inom förnyelsebar energi, eldistribution och såväl vattenkraft som vattenförsörjning.

-Vi har även gått igenom råvarusektorn med fokus på exempelvis bolag som är starka inom återvinning. Det innebär att vi idag äger större andelar i ett färre antal bolag och på så vis kan AP4 påverka företagen att i högre grad bli både lönsamma och mer hållbara.

Sektorerna energi, kraftbolag och råvaror står tillsammans för cirka 80 procent av de globala koldioxidutsläppen. Minskas koldioxidavtrycken inom dessa sektorer påverkas koldioxidavtrycket positivt för AP4:s portfölj som helhet.

-Målsättningen är att aktieportföljen ska vara koldioxidneutral år 2040. Förutom målet att nå en bra avkastning för pensionskapitalet, ska vi samtidigt sänka koldioxidavtrycken i portföljen. Under den pågående energiomställningen söker vi aktivt de bolag som har en plan att ställa om på ett hållbart sätt.

I den urvalsprocessen är AP4:s framåtblickande analysmodell viktig för att ta fram ett första bolagsurval.

-Vi läser in oss på bolagens verksamhet, deras miljöarbete, och vi har möten med både bolagen och externa analytiker för att få så mycket kunskap som möjligt. Därefter väljer vi ut ett antal bolag i varje sektor som vi väljer att investera i. Parallellt med det arbetar vi med tematiska investeringar globalt, där energiomställning och återvinning är två teman som AP4 prioriterar och där vi ser en strukturell tillväxt.

En del av de bolag AP4 investerar i är även mindre spjutspetsbolag som är verksamma inom områden som förnyelsebar energi och cirkulär ekonomi men samtidigt ledande på sina områden och som förväntas uppnå en hög lönsamhet på sikt.

-Det är otroligt motiverande att det fokus som AP4 som statlig pensionsförvaltare har på långsiktig hållbarhet innebär ett stort ansvar som jag känner mig stolt över att få vara en del av och bidra till. Det är också ägarstyrning som gör viktig skillnad för både bolagen och den miljö vi lever i och, inte minst lämnar efter oss, avslutar Jan Petersson.