Träffa AP4:s VD i Almedalen

Söndagen den 28/6 klockan 13:30 deltar Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson i en paneldiskussion i Almedalen på Wisby Strand Kongress (Strandvägen 4, Visby).

Under rubriken "Low-carbon investments in cities - the way to build sustainable future" kommer Mats Andersson tillsammans med bland annat Jakob Granit (SEI Stockholm) och Sóley Tómasdottir (President of Council Reykjavik) diskutera vad det egentligen finns för hinder mot att investera hållbart.

Arrangör är SEI International och modererar gör Johan Kuylenstierna (SEI).