Träffa Mats Andersson i Almedalen

AP4:s VD Mats Andersson finns på plats under Almedalsveckan i Visby. Välkommen att ta del av hans program nedan.

 

Måndagen den 4 juli klockan 15:00 deltar Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson i en paneldiskussion anordnad av Sveriges Ingenjörer på Restaurang O’Learys (Strandgatan 13).

Under rubriken ”Långsiktiga investerare skapar värde i företag och samhälle” kommer Mats tillsammans med bland annat Sophie Nachemson-Ekwall (Handelshögskolan) och Eva Lindström (Näringsdepartementet) diskutera vilken påverkan det har långsiktigt att en stor del av den svenska arbetskraften finns i utlandsägda bolag.

 

Måndagen den 4 juli klockan 16:30 deltar Mats i en paneldiskussion anordnad av Advokatfirman Vinge KB på Almedalens Hotell (Strandvägen 8).

Under rubriken ”Uppförandekoder – företagens sätt att smita från ansvar?” kommer Mats tillsammans med bland annat Caroline af Ugglas (vice VD, Svenskt Näringsliv) och Jörgen Hansén (Group Compliance Officer, Sweco) diskutera det arbete som sker, eller kanske borde ske bortom uppförandekoderna.

 

Tisdagen den 5 juli klockan 09:00 deltar Mats i en paneldiskussion anordnad av SEB i S:ta Karins kyrkoruin (Stora Torget 2).

Under rubriken ”Hur gör vi välfärden hållbar?” kommer Mats tillsammans med bland annat Anna Ryott (Swedfund) diskutera hur pensionsinvesteringarna ska harmoniseras med Parisavtalets ambitiösa mål för hållbarhet och klimathänsyn.

 

Tisdagen den 5 juli klockan 16:00 deltar Mats i en paneldiskussion anordnad av SPP/Storebrand på Gotlands museum (Strandgatan 14).

Under rubriken ”Blinda fläcken i klimatarbetet. Hur stämmer dina investeringar överens med dina klimatmålsättningar?” kommer Mats tillsammans med bland annat Maria Wetterstrand (Fristående samhällsdebattör) och Svante Axelsson (Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen) diskutera hur man kan förvalta kapital fossilfritt och hållbart.