Transition to a green investmentworld

Under dagen har AP4:s VD Mats Andersson deltagit i ett panelsamtal anordnat av OECD och Nordiska Ministerrådet på COP21. I panelen deltog även Yngve Slyngstad (Norges Bank), Thina Saltvedt (Nordea Markets) och Kristina Persson (Svensk minister för strategi, framtidsfrågor och nordiskt samarbete). Modererade samtalet gjorde Simon Upton (OECD).

Här kan ni se panelsamtalet i sin helhet.