Urvalsupphandling av layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats till Etikrådet

​Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samarbetar beträffande miljö- och etikfrågor i det gemensamma Etikrådet.

Etikrådet  informerar om sitt arbete dels genom sin hemsida www.etikradetapfonderna.se, dels genom en  hållbarhetsrapport som publiceras årligen.

Etikrådet upphandlar nu layouttjänster för tryck  och hemsida samt teknisk utveckling av webbplats. Med layouttjänster för tryck  avses formgivning inklusive illustrationer och fotografering samt sättning av  Etikrådets hållbarhetsrapport, tryck av rapporter, illustrationer samt  layouthjälp med power point-presentationer och anpassning till digital med så  som hemsida och Ipad. Med layouttjänster för webbplats avses förslag på  övergripande form samt grafisk form för olika sidtyper. Med teknisk utveckling  av webbplats avses både frontend utveckling (HTML, CSS mm) samt  backendutveckling samt test och uppsättning av webbplats hos driftleverantör av  hemsida. Webbplatsen ska utvecklas i ett gratis CMS-system, exempelvis Wordpress  eller Umbraco.

Upphandlingen görs som en urvalsupphandling. Det innebär att  alla företag i ett första steg kan ansöka om att få lämna anbud. Ett urval görs  bland de ansökningar som inkommit där samtliga kriterier är uppfyllda. Etikrådet  kommer därefter bjuda in fem till tio företag att lämna in anbud.   Ett ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer. Avtalsperioden är  fyra år. Inget minsta avrop garanteras.