Valberedning i Beijer Electronics AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Beijer Electronics AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anders Ilstam, styrelsens ordförande
  • Claes Murander, Lannebo Fonder
  • Per Trygg, SEB Fonder
  • Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.