Valberedning i BioGaia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska Aktier.

Valberedningen i BioGaia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska Aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  David Dangoor, Styrelsens ordförande
  •  Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investment AB
  •  Sebastian Jahreskog

 

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter.
Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 80 länder runt om i världen.
BioGaias B-aktie är listad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag.