Valberedning i Biotage utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Biotage har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Ove Mattsson, styrelseordförande, ägande genom kapitalförsäkringar
  • Anders Walldov, Brohuvudet AB och privat
  • Andreas Bladh, Varenne AB

 

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Biotage är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.