Valberedning i Bufab utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Bufab AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets fyra största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Hans Hedström, Carnegie Fonder
  • Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder
  • Johan Ståhl, Lannebo Fonder
  • Sven-Olof Kulldorff, Styrelseordförande i Bufab AB

 

Bufab AB är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-parts (skruvar, muttar etc.). Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Bufab är noterade på Nasdaq Stockholm.