Valberedning i Capio AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Capio AB har nu utsetts, enligt den instruktion som antogs av den extra bolagsstämman den 16 juni 2015.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Tommi Unkuri, Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, Apax Europe VI Fund Group
  • Per Hesselmark, R12 Kapital
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Narvinger (Styrelsens ordförande)

 

Capio AB är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög
kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker
och primärvårdsenheter. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54 procent av bolagets omsättning), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning)
och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014).