Valberedning i Eltel AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Eltel AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Mattias Eklund, 3i
  • Joakim Rubin, Zeres Capital
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB

 

Eltel AB är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.